Prihlásiť Zaregistrovať

Prihláste sa k svojmu účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Pamäť si ma

Vytvoriť účet

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
Meno *
Užívateľské meno *
Heslo *
Overenie hesla *
Email *
Overenie e-mailu *
Captcha *
Prázdny košík

Obchodné podmienky


Nákup tovaru prostredníctvom PO BEARINGS e-shop môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ďalej označovaný ako zákazník. Predávajúcim / prevádzkovateľom e-shopu www.pobearings.sk a www.loziska-bearings.sk je spoločnosť PO BEARINGS, s. r. o. so sídlom v Prešove, ul. Masarykova 22.


Postup pri objednávaní

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KOŠÍK. Po objednaní tovaru (zadaním počtu kusov do voľného políčka) a stlačením tlačila KOŠÍK, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme. Zákazník je povinný vyplniť osobné údaje, ktoré sú od neho požadované. Tieto údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu PO BEARINGS e-shop. PO BEARINGS, s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené konto. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
Vytvorená objednávka bude zaregistrovaná a potvrdená zákazníkovi. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou PO BEARINGS, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov PO BEARINGS, s.r.o. Objednávky prijaté počas pracovných dní do 14:30 vybavujeme v deň prijatia objednávky. Každá ďalšia objednávka prijatá po stanovenom termíne sa vybavuje v nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky. O prijatí a odoslaní objednávky budete informovaní emailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať. Kupujúci má právo stornovať objednávku iba v deň vystavenia objednávky a to len v tom prípade, že tovar ešte nebol odoslaný.

Poštovné a balné

Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou prípadne poštou ako dobierku, stálym obchodným partnerom podľa dohodnutým platobných podmienok. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase, budete o dodaní informovaný telefonicky alebo e-mailom. Je možné zvoliť si iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky.

DPD – Slovenská republika
0-3kg - 3€
3-10kg - 4€
10-25kg - 5€
25-50kg - 6€
+ príplatok za dobierku, podľa platných taríf prepravcu.

Slovenská pošta - poštovné účtujeme podľa aktuálnych cenníkov Slovenskej pošty + príplatok za dobierku

 

Dodacia lehota

Dodacia lehota je štandardne 24 hod. (pri objednaní do 14.30), ak je daný produkt skladom. V prípade, že dodací termín nie je uvedený na internetovom obchode, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Ceny uvádza predávajúci v aktuálnom cenníku na dané obdobie v Euro bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť uvedené ceny. Kupujúci výslovne prehlasuje, že s takýmto spôsobom určovania cien súhlasí.

Spôsob platby

Kupujúci sa zaväzuje platiť predávajúcemu podľa nasledovných podmienok:
predfaktúrou, zálohovou platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho prípadne úhradou v hotovosti, pri prebratí tovaru osobne. Zákazníkom, ktorí dlhodobo spolupracujú s predávajúcim, môže im byť poskytnutý špeciálny spôsob platby – faktúra s dohodnutou splatnosťou. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až zaplatením kúpnej ceny.

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov PO BEARINGS, s.r.o. .

Záručné podmienky

Servis voči tretím osobám zabezpečuje kupujúci. Na tovar dodávaný predávajúcim je poskytovaná záruka v súlade s platnou legislatívou. Miestom uplatnenia reklamácie je reklamačné oddelenie predávajúceho v mieste predaja. Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Obchodným zákonníkom a je záväzný pre PO BEARINGS, s.r.o. Prešov, ako predajcu a zákazníka ako kupujúceho. Vec sa reklamuje jednotlivo s Reklamačným protokolom. Náklady na dopravu reklamovanej veci hradí kupujúci. Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť:
pri osobnom odbere ihneď, pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu alebo dodávateľa hneď po prevzatí tovaru.
Doba na oprávnene reklamovanú vec, ktorá bola opravovaná, sa do záručnej doby nepočíta.
Pri reklamácii v servisnom stredisku je vhodné, ak kupujúci prinesie vec v pôvodnom balení.
Kupujúci pri uplatňovaní reklamácií akceptuje. že predávajúci môže účtovať kupujúcemu poplatok za detekciu chyby komponentu.
Príjem reklamácií na predajnom mieste:
Masarykova 22, 080 01 Prešov
tel.č.: 051/7495086
email: pobearings@pobearings.sk
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť PO BEARINGS, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.


Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese pobearings@pobearings.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti PO BEARINGS, s.r.o. spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou PO BEARINGS, s.r.o. , a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Po prijatí vráteného tovaru do 15 dni kupujúcemu vrátime zaplatenú sumu podľa spôsobu aký si určil. kupujúci na účel oznámenia o odstúpení od zmluvy môže využiť Odstúpenie od zmluvy - formulár

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďuje Vami poskytnuté osobne údaje v zmysle Zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, a len pre potreby korektného vybavenia objednávky. Týmto sa zaväzujeme, že Vami poskytnuté osobne neposkytneme tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre správne doručenie zásielky špedičnej spoločnosti). O výmaz Vami poskytnutých údajov môžete kedykoľvek požiadať e-mailom zodpovedného vedúceho e-shopu.
Zaslaním objednávky zákazník akceptuje tieto obchodné podmienky.

 
© 2016 PO BEARINGS s.r.o. All Rights Reserved. Designed By Aktor.sk